Kategorija: Slider

27 lip 2024

Javni poziv za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje kružnih raskrižja „Kaktus“ i „Padine“

Na temelju članka 23. Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“,broj:70/07, 36/10, 25/12), u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje Kružnog raskrižja „Kaktus“ na regionalnoj cesti R-425, Općina Čitluk i Kružnog raskrižja “Padine“ na R-425 Općina Čitluk, Ministarstvo prometa i veza HNŽ objavilo je javni poziv.

Navedenim javnim pozivom pozivaju se vlasnici nekretnina koje se nalaze na području katastarskih općina: K.O. GRADNIĆI, K.O. ČITLUK i K.O. KREHIN GRADAC radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama utvrđenim Elaboratom, a koje će se izvlastiti u svrhu izgradnje kružnih raskrižja „Kaktus“ i „Padine“.

Vlasnici nekretnina mogu se javiti u prostorije Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko pravne poslove i katastar zemljišta sa sjedištem u Čitluku, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata br. 1, kao i u prostorije Županijskog javnog pravobraniteljstva HNŽ/K sa sjedištem u Mostaru, Kralja Zvonimira br. 14, u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom tisku, u vremenu kako je navedeno u javnom pozivu, koji Vam donosimo u nastavku.

Javni poziv za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje kružnih raskrižja „Kaktus“ i „Padine“

30 svi 2024

Hercegovačko-neretvanska županija izdvaja 4,2 milijuna KM za lokalne prometnice

Prepoznajući značaj razvitka i izgradnje lokalnih i nekategoriziranih cesta, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je, putom našega resornog ministarstva i naše Uprave za ceste, osigurala doznačivanje ukupnoga iznosa od 4.205.000,00 KM jedinicama lokalne samouprave odnosno gradovima i općinama na području HNŽ-a za projekte u cestogradnji, obnovi i uopće zahvatima na toj kategoriji prometnica koje su, u većini slučajeva, žile kucavice za predmetne lokalne sredine – izjavio je danas ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda koji je, zajedno s ravnateljem Uprave za ceste HNŽ-a Kemalom Šoljićem, potpisao pripadajuće ugovore s gradonačelnicima i načelnicima odnosno predstavnicima sedam gradova i općina s područja HNŽ-a.

Naime, na temelju inicijative jedinica lokalne samouprave, u Proračunu HNŽ-a osigurana su grant sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM kojima će biti omogućena provedba projekata na lokalnim cestama. Sredstva su raspodijeljena na osnovu provedenoga Javnog poziva i njime utvrđenih mjerila i načina utvrđivanja visine sredstava po korisnicima. Također, Vlada je donijela Odluku na osnovu koje je jedinicama lokalne samouprave na provedbu doznačeno i dodatnih 2.705.000,00 KM namijenjenih za važnije priključne lokalne ceste, planirane Planom i programom Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza HNŽ-a za 2024. godinu.

Uplata sredstava na račune gradova i općina uslijedit će nakon današnjega potpisivanja ugovora kojima su regulirana međusobna prava i obveze te osiguran nadzor nad utroškom sredstava. Obuhvaćeni su Grad Mostar, Grad Konjic, Grad Stolac, Općina Čitluk, Općina Neum, Općina Prozor-Rama i Općina Jablanica, dok će projekte koji se odnose na područja Grada Čapljine i Općine Ravno samostalno provesti resorno ministarstvo.

– Realizacijom planiranih projekata bit će značajno unaprijeđeno stanje na lokalnim i nekategoriziranim cestama, što će u velikoj mjeri doprinijeti boljim uvjetima za život stanovnika svih područja naše županije – izjavio je ovom prigodom Kemal Šoljić.

27 svi 2024

Ministri Bevanda i Marić posjetili OŠ za djecu s posebnim potrebama Mostar

Ministar prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije Ivo Bevanda i ministar unutarnjih poslova HNŽ-a Marijo Marić danas su, u društvu ravnateljice Osnovne škole za djecu s posebnim potrebama Mostar Maje Mustapić, obišli školske prostorije upoznavši se s djelovanjem te ustanove, terapijskim programima i ostalim uslugama koje pruža. Razdraganoj je djeci, na nedavno otvorenom novouređenom igralištu, organizirano druženje s policijskim djelatnicima PU Mostar koji su im govorili o sigurnosti u prometu i zanimljivostima iz policijskoga života. Osobitu radost mališana izazvali su posebno obučeni policijski psi i službeni motori na kojima su palili rotacijska svjetla i fotografirali se za uspomenu na ovaj susret.

– Od ranije smo upoznati s radom i rezultatima koje postiže osoblje škole, predvođeno ravnateljicom Mustapić. Naš je današnji posjet samo mala gesta kojom iskazujemo potporu njihovu radu i poručujemo kako ćemo uvijek biti uz njih – zajednička je izjava ministara Bevande i Marića koji su ovom prigodom podsjetili na potporu koju županijska Vlada pruža ovoj i sličnim odgojno-obrazovnim ustanovama.

– Od srca zahvaljujem gospodi ministrima i Vladi HNŽ-a i veselimo se već dogovorenomu novom nadnevku susreta u sklopu proslave 50. obljetnice djelovanja OŠ za djecu s posebnim potrebama u Mostaru. Današnji je posjet pokazao kako interes za djecu s teškoćama u razvoju nastavlja biti u fokusu Vlade naše županije, što je nedvojbeno još jedan dokaz pozitivnih promjena u našemu društvu. Naša je škola sigurno i poticajno okruženje djeci s teškoćama u razvoju, mjesto za učenje prilagođeno njihovim stvarnim sposobnostima i potrebama u kojemu svaki naš učenik postiže svoj puni potencijala – kazala je ovom prigodom ravnateljica škole.

24 svi 2024

MPV HNŽ-a studente Prometa i logistike upoznalo s mogućnostima i izazovima u radu nakon završetka studija

Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko–neretvanske županije u suradnji sa Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru provelo je program upoznavanja studenata studijskog programa Promet i logistika s mogućnostima i izazovima nakon završetka studija.

U sklopu kolegija „Prometni geoinformacijski sustavi“, pomoćnik ministra za promet Tihomir Vulić održao je predavanje studentima I godine diplomskog studija „Cestovni promet“. Studentima je prezentiran plan i program rada Ministarstva prometa i veza HNŽ-a, zakonske regulative i sve ovlasti i obaveze koje Ministarstvo ima. Uz svoje bogato iskustvo na mnogim projektima, g. Vulić studente je upoznao sa mogućnostima ali i izazovima suradnje Ministarstva prometa i veza HNŽ-a i privatnog sektora.

22 ožu 2024

Rekordan iznos: Upravi za ceste HNŽ-a 20,8 milijuna KM za regionalne prometnice

Vlada HNŽ-a je, na današnjoj 15. redovitoj sjednici, osim objavljene odluke o refundiranju plaćenoga poreza na promet prvom nekretninom, usvojila i Informaciju o Planu rasta za Zapadni Balkan.

Naime, u studenomu 2023. Europska je komisija usvojila novi Plan rasta za Zapadni Balkan s ciljem jačanja gospodarskoga rasta i ubrzavanja prijeko potrebnoga socioekonomskog približavanja. Ujedno, cilj je omogućiti intenziviranje preustroja i ulaganja kako bi se značajno ubrzao proces proširenja i rasta gospodarstva ovoga prostora. Vijeće ministara BiH na tomu je tragu donijelo odluku o ustrojavanju Radnoga tima kojim predsjeda predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, a u koji je uključena i predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač.

Na prijedlog Ministarstva financija, usvojena je Odluka kojom je utvrđena najniža plaća za sve djelatnike koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, u neto iznosu od 778,00 KM. To predstavlja 60 % prosječnoga iznosa mjesečne neto plaće isplaćene po zaposleniku u FBiH u posljednjemu tromjesečju 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila niz odluka, a posebno je značajan Plan i program Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza, u ukupnomu iznosu od 20.754.316,47 KM. Od toga, 8.754.316,47 KM odnosi se na nedovršene projekte iz prethodne godine, dok 2,2 milijuna idu za redovito održavanje, a 9,1 milijun za pojačano investicijsko održavanje odnosno obnovu i izgradnju regionalnih prometnica.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava za nastavak provedbe Županijskoga programa ranog otkrivanja raka dojke u iznosu od 200.000,00 KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavu metadona u iznosu od 100.000,00 KM za potrebe liječenja ovisnika registriranih u Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar. Potom, Odluka o odobravanju i načinu utroška sredstava za financiranje proljetnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području HNŽ-a u iznosu od 120.000,00 KM.

Vlada je danas usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u sklopu obveznoga zdravstvenog osiguranja. Važno je naglasiti kako su time obuhvaćena i nova pomagala za žene koje se liječe od raka dojke, a koja dosad nisu bila na tom popisu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je odobrila 90.000,00 KM jedinicama lokalne samouprave u svrhu prezentiranja i promoviranja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na poljoprivrednim sajmovima, manifestacijama, izložbama te za stvaranje povoljnijega okružja i mogućnosti za razvitak i poticaj poljoprivrede kao osnovne gospodarske grane u HNŽ-u. Posebnom je odlukom Međunarodni sajam gospodarstva Mostar proglašen sajmom od posebnoga značaja za Županiju te je za njegovo održavanje izdvojeno 60.000,00 KM.

Vlada je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša odobrila 80.000,00 KM za izradbu Strategije razvitka turizma HNŽ-a za razdoblje 2024. – 2030. te 20.000,00 KM za reviziju Plana upravljanja otpadom u HNŽ-u za razdoblje 2024. – 2030.

13 ožu 2024

Ministri Marić i Bevanda s učeničkim timom Civitas

Ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Marijo Marić i ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda primili su, u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova, Tanju Marić, profesoricu Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru s učenicima 4. razreda te škole. Riječ je o radnomu sastanku u sklopu CIVITAS programa koji istražuje postojeće mjere javne politike i razvija rješenja koja predstavlja mjerodavnim ustanovama.

Sudionici sastanka razgovarali su o prijedlozima članova tima CIVITAS vezanima za pojedina pitanja koja se odnose na resore dvaju ministarstava, konkretno na polju javnoga prometa i sigurnosti prometa na cestama. Ministri Marić i Bevanda pružili su učenicima i njihovoj profesorici potrebne informacije, podržavši tako njihova nastojanja i pozdravivši njihovo poznavanje predmetne materije odnosno valjanu pripremljenost za službeni susret.

29 velj 2024

Zajedničkim naporima za sigurnije prometnice u HNŽ-u

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 23. veljače 2024. godine, dala prethodnu suglasnost, danas su ministar unutarnjih poslova HNŽ-a Marijo Marić i ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji.

Tim se dokumentom ministarstva obvezuju kontinuirano razmjenjivati cjelovite podatke o prometnim nezgodama koje su se zbile na regionalnim prometnicama unutar HNŽ-a, što će biti osnovom za pristupanje saniranju oštećenja na prometnoj infrastrukturi u HNŽ-u te za izradbu studije o crnim točkama i izradbu protokolarne dokumentacije za njihovo rješavanje.

– Svjesni brojnih prometnih nezgoda, nažalost često i s teškim pa i smrtnim posljedicama, ovom suradnjom koju smo utvrdili današnjim potpisivanjem ugovora želimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo poboljšali sigurnost u prometu. Ako ova suradnja pridonese tomu da imamo barem jednu prometnu nezgodu manje, učinili smo dobru stvar – zajedničko je stajalište čelnih ljudi dvaju županijskih ministarstva.

15 velj 2024

Predsjednica Buhač s ministrima Marićem i Bevandom u posjetu Općini Čitluk

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, ministar unutarnjih poslova HNŽ-a Marijo Marić i ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda boravili su danas u službenomu posjetu Općinskomu poglavarstvu Čitluka, gdje su se susreli s općinskim načelnikom Marinom Radišićem i, s obzirom na to da je osobit naglasak posjeta bio na daljnjemu razvitku Međugorja, župnikom tamošnje župe fra Zvonimirom Pavičićem.

– Čitluk je jedna od naših osobito važnih općina, prije svega zbog iznimnoga potencijala koji ima kako u razvitku turističkoga sektora, tako i u onomu prometnomu zbog svojega zahvalnog zemljopisnog položaja, te gospodarskomu, s naglaskom na njegovo vinorodno bogatstvo i snažnu vinarsku i vinogradarsku industriju koja je odavna prepoznata i diljem svijeta. U posebnomu fokusu današnjih razgovora bilo je Međugorje kao naš turistički biser koji, u grani vjerskoga turizma, privlači milijune stranih hodočasnika godišnje, izravno utječe na rast ovoga sektora, ali i onih naslonjenih na turizam, poput prometne cestovne i zračne povezanosti gdje prije svega mislim na rast i razvitak nama strateški važne Zračne luke Mostar. No, bavili smo se danas i sigurnosnim aspektom kako zaštite života, zdravlja i imovine hodočasnika, tako i domaćega pučanstva, potporom razvitku gorske službe spašavanja, te daljnjim ulaganjima u prometnu infrastrukturu ne samo Međugorja, nego i Brotnja u cjelini – kazala je ovom prigodom predsjednica Buhač, dodavši kako će Vlada HNŽ-a nastaviti podržavati i daljnji razvitak, u smislu još bolje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti, niza turističkih, gastronomskih i enoloških manifestacija koje već godinama pa i desetljećima oplemenjuju turističku ponudu Brotnja i globalno promoviraju Hercegovinu kao prepoznatljiv brend.

Zahvalivši izaslanstvu županijske vlade na kontinuiranoj potpori općinskim projektima i razvitku vizije koju mjesne vlasti imaju za budućnost broćanskoga podneblja, načelnik Radišić iskoristio je prigodu podsjetiti na važnost provedbe zakonskih rješenja o ustrojavanjima općinskih turističkih zajednica, pozvavši na brzo realiziranje toga nužnog projekta za općinu Čitluk.

07 velj 2024

Ministar Bevanda boravio u službenomu posjetu Gradu Konjicu

Ministar prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije Ivo Bevanda boravio je u službenomu posjetu Gradu Konjicu gdje je s gradonačelnikom Osmanom Ćatićem razgovarao o stanju prometnica na području Konjica, kao i aktualnim potrebama za obnovom pojedinih regionalnih prometnica.

– Kako su tijeku aktivnosti na donošenju Proračuna HNŽ-a, a nakon toga i donošenju Programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza, naglasak našega susreta stavili smo na regionalne prometnice i važne mjesne priključne ceste. Bitno mi je čuti o stanju i potrebama na terenu, slijedi nam izradba Programa, a nakon toga i ulazak u projekte – kazao je ministar Bevanda, predstavljajući aktivnosti Ministarstva.

– U prošloj smo godini već imali određene aktivnosti po pitanju same izradbe Programa obnove regionalne ceste R-435 koja prolazi gradskim središtem i nadam se kako će se upravo ta cesta, koja je prioritetna kada je u pitanju Konjic, naći u punomu kapacitetu u tekstu Proračuna HNŽ-a, kao i Programu Uprave za ceste – komentirao je gradonačelnik Ćatić, zahvaljujući ministru na posjetu i pravodobnomu planiranju tekućih projekata.

WordPress Video Lightbox