Kategorija: Novosti

22 ožu 2024

Rekordan iznos: Upravi za ceste HNŽ-a 20,8 milijuna KM za regionalne prometnice

Vlada HNŽ-a je, na današnjoj 15. redovitoj sjednici, osim objavljene odluke o refundiranju plaćenoga poreza na promet prvom nekretninom, usvojila i Informaciju o Planu rasta za Zapadni Balkan.

Naime, u studenomu 2023. Europska je komisija usvojila novi Plan rasta za Zapadni Balkan s ciljem jačanja gospodarskoga rasta i ubrzavanja prijeko potrebnoga socioekonomskog približavanja. Ujedno, cilj je omogućiti intenziviranje preustroja i ulaganja kako bi se značajno ubrzao proces proširenja i rasta gospodarstva ovoga prostora. Vijeće ministara BiH na tomu je tragu donijelo odluku o ustrojavanju Radnoga tima kojim predsjeda predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, a u koji je uključena i predsjednica Vlade HNŽ-a Marija Buhač.

Na prijedlog Ministarstva financija, usvojena je Odluka kojom je utvrđena najniža plaća za sve djelatnike koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, u neto iznosu od 778,00 KM. To predstavlja 60 % prosječnoga iznosa mjesečne neto plaće isplaćene po zaposleniku u FBiH u posljednjemu tromjesečju 2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila niz odluka, a posebno je značajan Plan i program Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza, u ukupnomu iznosu od 20.754.316,47 KM. Od toga, 8.754.316,47 KM odnosi se na nedovršene projekte iz prethodne godine, dok 2,2 milijuna idu za redovito održavanje, a 9,1 milijun za pojačano investicijsko održavanje odnosno obnovu i izgradnju regionalnih prometnica.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava za nastavak provedbe Županijskoga programa ranog otkrivanja raka dojke u iznosu od 200.000,00 KM. Usvojena je i Odluka o odobravanju utroška novčanih sredstava za nabavu metadona u iznosu od 100.000,00 KM za potrebe liječenja ovisnika registriranih u Centru za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar. Potom, Odluka o odobravanju i načinu utroška sredstava za financiranje proljetnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području HNŽ-a u iznosu od 120.000,00 KM.

Vlada je danas usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u sklopu obveznoga zdravstvenog osiguranja. Važno je naglasiti kako su time obuhvaćena i nova pomagala za žene koje se liječe od raka dojke, a koja dosad nisu bila na tom popisu.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je odobrila 90.000,00 KM jedinicama lokalne samouprave u svrhu prezentiranja i promoviranja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača na poljoprivrednim sajmovima, manifestacijama, izložbama te za stvaranje povoljnijega okružja i mogućnosti za razvitak i poticaj poljoprivrede kao osnovne gospodarske grane u HNŽ-u. Posebnom je odlukom Međunarodni sajam gospodarstva Mostar proglašen sajmom od posebnoga značaja za Županiju te je za njegovo održavanje izdvojeno 60.000,00 KM.

Vlada je Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša odobrila 80.000,00 KM za izradbu Strategije razvitka turizma HNŽ-a za razdoblje 2024. – 2030. te 20.000,00 KM za reviziju Plana upravljanja otpadom u HNŽ-u za razdoblje 2024. – 2030.

13 ožu 2024

Ministri Marić i Bevanda s učeničkim timom Civitas

Ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Marijo Marić i ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda primili su, u prostorijama Ministarstva unutarnjih poslova, Tanju Marić, profesoricu Srednje turističko-ugostiteljske škole u Mostaru s učenicima 4. razreda te škole. Riječ je o radnomu sastanku u sklopu CIVITAS programa koji istražuje postojeće mjere javne politike i razvija rješenja koja predstavlja mjerodavnim ustanovama.

Sudionici sastanka razgovarali su o prijedlozima članova tima CIVITAS vezanima za pojedina pitanja koja se odnose na resore dvaju ministarstava, konkretno na polju javnoga prometa i sigurnosti prometa na cestama. Ministri Marić i Bevanda pružili su učenicima i njihovoj profesorici potrebne informacije, podržavši tako njihova nastojanja i pozdravivši njihovo poznavanje predmetne materije odnosno valjanu pripremljenost za službeni susret.

29 velj 2024

Zajedničkim naporima za sigurnije prometnice u HNŽ-u

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na 13. sjednici, održanoj 23. veljače 2024. godine, dala prethodnu suglasnost, danas su ministar unutarnjih poslova HNŽ-a Marijo Marić i ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji.

Tim se dokumentom ministarstva obvezuju kontinuirano razmjenjivati cjelovite podatke o prometnim nezgodama koje su se zbile na regionalnim prometnicama unutar HNŽ-a, što će biti osnovom za pristupanje saniranju oštećenja na prometnoj infrastrukturi u HNŽ-u te za izradbu studije o crnim točkama i izradbu protokolarne dokumentacije za njihovo rješavanje.

– Svjesni brojnih prometnih nezgoda, nažalost često i s teškim pa i smrtnim posljedicama, ovom suradnjom koju smo utvrdili današnjim potpisivanjem ugovora želimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo poboljšali sigurnost u prometu. Ako ova suradnja pridonese tomu da imamo barem jednu prometnu nezgodu manje, učinili smo dobru stvar – zajedničko je stajalište čelnih ljudi dvaju županijskih ministarstva.

15 velj 2024

Predsjednica Buhač s ministrima Marićem i Bevandom u posjetu Općini Čitluk

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač, ministar unutarnjih poslova HNŽ-a Marijo Marić i ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda boravili su danas u službenomu posjetu Općinskomu poglavarstvu Čitluka, gdje su se susreli s općinskim načelnikom Marinom Radišićem i, s obzirom na to da je osobit naglasak posjeta bio na daljnjemu razvitku Međugorja, župnikom tamošnje župe fra Zvonimirom Pavičićem.

– Čitluk je jedna od naših osobito važnih općina, prije svega zbog iznimnoga potencijala koji ima kako u razvitku turističkoga sektora, tako i u onomu prometnomu zbog svojega zahvalnog zemljopisnog položaja, te gospodarskomu, s naglaskom na njegovo vinorodno bogatstvo i snažnu vinarsku i vinogradarsku industriju koja je odavna prepoznata i diljem svijeta. U posebnomu fokusu današnjih razgovora bilo je Međugorje kao naš turistički biser koji, u grani vjerskoga turizma, privlači milijune stranih hodočasnika godišnje, izravno utječe na rast ovoga sektora, ali i onih naslonjenih na turizam, poput prometne cestovne i zračne povezanosti gdje prije svega mislim na rast i razvitak nama strateški važne Zračne luke Mostar. No, bavili smo se danas i sigurnosnim aspektom kako zaštite života, zdravlja i imovine hodočasnika, tako i domaćega pučanstva, potporom razvitku gorske službe spašavanja, te daljnjim ulaganjima u prometnu infrastrukturu ne samo Međugorja, nego i Brotnja u cjelini – kazala je ovom prigodom predsjednica Buhač, dodavši kako će Vlada HNŽ-a nastaviti podržavati i daljnji razvitak, u smislu još bolje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti, niza turističkih, gastronomskih i enoloških manifestacija koje već godinama pa i desetljećima oplemenjuju turističku ponudu Brotnja i globalno promoviraju Hercegovinu kao prepoznatljiv brend.

Zahvalivši izaslanstvu županijske vlade na kontinuiranoj potpori općinskim projektima i razvitku vizije koju mjesne vlasti imaju za budućnost broćanskoga podneblja, načelnik Radišić iskoristio je prigodu podsjetiti na važnost provedbe zakonskih rješenja o ustrojavanjima općinskih turističkih zajednica, pozvavši na brzo realiziranje toga nužnog projekta za općinu Čitluk.

07 velj 2024

Ministar Bevanda boravio u službenomu posjetu Gradu Konjicu

Ministar prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije Ivo Bevanda boravio je u službenomu posjetu Gradu Konjicu gdje je s gradonačelnikom Osmanom Ćatićem razgovarao o stanju prometnica na području Konjica, kao i aktualnim potrebama za obnovom pojedinih regionalnih prometnica.

– Kako su tijeku aktivnosti na donošenju Proračuna HNŽ-a, a nakon toga i donošenju Programa Uprave za ceste Ministarstva prometa i veza, naglasak našega susreta stavili smo na regionalne prometnice i važne mjesne priključne ceste. Bitno mi je čuti o stanju i potrebama na terenu, slijedi nam izradba Programa, a nakon toga i ulazak u projekte – kazao je ministar Bevanda, predstavljajući aktivnosti Ministarstva.

– U prošloj smo godini već imali određene aktivnosti po pitanju same izradbe Programa obnove regionalne ceste R-435 koja prolazi gradskim središtem i nadam se kako će se upravo ta cesta, koja je prioritetna kada je u pitanju Konjic, naći u punomu kapacitetu u tekstu Proračuna HNŽ-a, kao i Programu Uprave za ceste – komentirao je gradonačelnik Ćatić, zahvaljujući ministru na posjetu i pravodobnomu planiranju tekućih projekata.

26 sij 2024

Posjet ministara Bevande i Prkačina gradovima Stocu i Čapljini

U prvomu službenom posjetu Gradu Stocu boravili su ministar prometa i veza Hercegovačko-neretvanske županije Ivo Bevanda i ministar za pitanja branitelja HNŽ-a Đuro Prkačin. Gradonačelnik Stjepan Bošković u Gradskomu je poglavarstvu upoznao županijske ministre s brojnim projektima koje je lokalna zajednica u Stocu uspješno ostvarila u proteklomu razdoblju. Poseban je naglasak stavljen na projekte koje je sufinancirala Vlada HNŽ-a, a imaju izniman značaj za Stolac.

Ministar Prkačin upoznao je gradonačelnika sa sadržajem Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u, usvojene na posljednjoj sjednici Vlade, na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja. Njome je propisan postupak primjene Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji pri zapošljavanju na način da prioritet imaju članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odličja, razvojačeni branitelji, kao i djeca i supružnici branitelja svih pobrojanih kategorija. Podsjećamo, primjena Uredbe odnosi se na sve prijeme u radni odnos u županijska tijela uprave, županijske upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, kao i u sve pravne subjekte čiji je osnivač Županija, jedinica lokalne samouprave, odnosno koje se financiraju iz njihovih proračuna s udjelom od najmanje 25 %. Korisnici prava po toj uredbi moraju imati prijavljeno prebivalište u HNŽ-u najmanje pet godina prije objave natječaja na koji se prijavljuju.

Ministar Ivo Bevanda izvijestio je gradonačelnika o tekućim aktivnostima i najavio kako će Ministarstvo prometa i veza nastaviti, u sklopu svojih redovitih aktivnosti, davati puni doprinos obnovi i održavanju svih prometnica koje su u njihovoj mjerodavnosti.

– Prometna je infrastruktura iznimno bitna želimo li postizati bolje ishode kada je u pitanju turizam, ali i gospodarstvo u cjelini. Ovaj posjet potvrda je spremnosti cijele Vlade biti podupiratelj daljnjega razvitka Stoca kroz aktivnosti svih naših resora – poručio je Bevanda koji je, prije stolačkoga susreta, boravio i u službenomu posjetu Gradu Čapljini gdje je s gradonačelnikom dr. Smiljanom Vidićem razgovarao o aktualnoj problematici u toj jedinici lokalne samouprave HNŽ-a.

17 sij 2024

Županijski ministri turizma i prometa u radnom posjetu Općini Čitluk

Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije Emil Balavac i ministar prometa i veza HNŽ-a Ivo Bevanda boravili su u radnomu posjetu Općini Čitluk gdje su s načelnikom Marinom Radišićem i njegovim suradnicima razgovarali o problematici i budućoj suradnji s Vladom HNŽ-a s naglaskom na usko povezane resore turizma i razvitka prometne infrastrukture. Zahvalivši na posjetu, načelnik Radišić se osvrnuo na aktualne projekte općinskoga poglavarstva usmjerene na poboljšanje javne turističke i prometne infrastrukture te poboljšanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.

– Sinergija više povezanih resora i jedinica lokalne samouprave jedini je način osiguranja bržega gospodarskog razvitka HNŽ-a – zajednički je zaključak sa sastanka u Čitluku.

Pozdravivši napore koje općinsko čelništvo ulaže u stvaranje boljih uvjeta za život stanovnika i poslovanje brojnih poslovnih subjekata s područja Čitluka, napose onih iz resora turizma, ministar Balavac je poručio kako ishodi koje u turističkomu smislu ostvaruje Međugorje potvrđuju kako je upravo vjerski turizam jedan od najčešćih motiva putovanja.

– Ono na čemu zajednički možemo i moramo raditi jest stvaranje novih turističkih proizvoda kako bi gosti, ne samo u Međugorju nego i u našim drugim odredištima, ostajali dulje i dolazili tijekom cijele godine – komentirao je Balavac ističući kako dobar početak može biti stavljanje u punu turističku valorizaciju Vinske ceste Hercegovine i nadaleko poznatoga broćanskog vinogorja. Ministar turizma uručio je potom načelniku Radišiću ugovore za sufinanciranje manifestacije Dani berbe grožđa ”Brotnjo” te projekta poboljšanja javne rasvjete postavljanjem energetski učinkovitije LED rasvjete.

Županijski ministar prometa i veza Ivo Bevanda izvijestio je domaćina o tekućim aktivnostima na izradbi Prijedloga programa županijske Uprave za ceste koji će uključivati i projekte vezane za regionalne prometnice koje prolaze kroz Čitluk.

– Prometna infrastruktura iznimno je bitna želimo li postizati bolje ishode kada je u pitanju turizam, ali i gospodarstvo u cjelini. Ministarstvo prometa i veza nastavit će, u sklopu svojih redovitih aktivnosti, davati puni doprinos obnovi i održavanju svih prometnica koje su u našoj mjerodavnosti. Ovaj posjet potvrda je spremnosti cijele Vlade biti podupiratelj daljnjega razvitka Čitluka kroz aktivnosti svih naših resora – zaključio je Bevanda.

Inače, ministar Balavac jučer je, u svojemu uredu, ugostio izaslanstvo Turističkoga klastera Hercegovina, predvođeno predsjednicom Marijom Vukoja Lastvić, otvorivši time proces konzultiranja sa strukovnim udrugama i realnim turističko-ugostiteljskim sektorom. Uz napomenu kako je osnovni cilj Klastera očuvanje i promoviranje svih posebnosti hercegovačkoga turističkog područja, osvrnuli su se i na činjenicu da Vlada HNŽ-a, putem Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, financijski potpomaže djelovanje Klastera kroz potporu međunarodnim sajamskim predstavljanjima i organiziranjima tematskih konferencija.

– Turistički klaster Hercegovina najbolji je primjer kako bi trebao funkcionirati destinacijski  menadžment koji koordinira aktivnosti svih interesnih skupina unutar jednoga odredišta s ciljem snaženja njegove konkurentnosti. Vjerujem u to kako ćemo u vremenu pred nama, u suradnji i s Klasterom, takav način upravljanja preslikati i na naše turističke zajednice kako bi izrasle u tijela koja upravljaju odredištem vodeći računa o njegovoj konkurentnosti i održivosti – izjavio je ministar Balavac, izrazivši nadu u to kako će TKH i njegovih trideset članica u resornomu ministarstvu prepoznati pouzdanoga partnera u svim projektima koji vode daljnjemu razvitku održivoga turizma u HNŽ-u.

08 sij 2024

Ministar Bevanda u Općini Jablanica

Općinski načelnik Damir Šabanović je u ponedjeljak 8.1.2024. godine primio ministra prometa i veza u Vladi HNŽ Ivu Bevandu, koji je boravio u radnoj posjeti Općini Jablanica.

Razgovarano je o dosadašnjoj suradnji ali i dotaknute teme od životnog interesa za općinu Jablanica, a to su ceste u nadležnost Ministarstva i tretman općine Jablanica u raspodjeli granta za održavanje cesta u 2023. godini, kojim općina Jablanica ne može biti zadovoljna. Dogovoreno je da se suradnja nastavi i pronađu rješenja za povoljniji položaj Općine Jablanica u budućoj raspodjeli.

WordPress Video Lightbox