Uprava za ceste

Uprava za ceste  obavlja upravne stručne i druge poslove iz nadležnosti Ministarstva  koji se odnose na:

 • planiranje, izgradnja, održavanje i rekonstrukcija cesta iz djelokruga Županije sukladno planu razvoja,
 • stručne poslove zaštite cesta,
 • financiranje radova i povjeravanje poslova održavanja cesta na području županije specijaliziranim poduzećima,
 • financiranje radova i povjeravanje poslova izgradnje i rekonstrukcije cesta na području županije ovlaštenim osobama,
 • vođenje investicijsko-tehničkih dokumenata o cestama i cestovnim objektima na području županije,
 • predlaganje visine naknade za korist cesta iz svoje nadležnosti,
 • pripremanje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja javnih cesta,
 • pripremanje planova obnove javnih cesta,
 • osiguravanje tehničkog jedinstva sustava javnih cesta,
 • mjere zaštite javnih cesta i osiguranje,
 • obavještavanje javnosti o stanju na javnim cestama,
 • predlaže financijske planove za potrebe javnih cesta,

 

ZAKONI

Zakon o javnim cestama HNŽ/K 01/02

pdf Zakon o cestama FBiH

ODRŽAVANJE CESTA

r.br. Regionalan cesta km lot LJETNO (15.03.-15.11.) lot ZIMSKO (15.11.-15.03.) lot POJAČANO
1. R-418 Ravno-Varvara-Prozor 25 7 „KTM Brina“  Posušje 8 „BELJUŠIĆ“ Prozor 9 „PUTOVI“ Grude
2. R-425 Žitomislići-Čitluk-Hamzići 24 1 „HP Investing“  Mostar 2 „HP Investing“  Mostar 3 „PUTOVI“ Grude
3. R-425a Tromeđa-Čapljina-Gabela 21 1 „HP Investing“  Mostar 2 „HP Investing“  Mostar 3 „PUTOVI“ Grude
4. R-426 Dračevo-Hutovo-Ravno-gr. RS 44 4 „KTM Brina“ Posušje 5 „KTM Brina“ Posušje 6 „PUTOVI“ Grude
5. R-427 Stolac-Berkovići 7 4 „KTM Brina“ Posušje 5 „KTM Brina“ Posušje 6 „PUTOVI“ Grude
6. R-428 Ravno-Zavala-gr. RH 19 4 „KTM Brina“ Posušje 5 „KTM Brina“ Posušje 6 „PUTOVI“ Grude
7. R-418b Prozor (M 16.1)-Milaševica-Sol.
Kula-Kalovljakova Luka (R-437)
40 19 „ĐOGIĆ“  Prozor 20 „ĐOGIĆ“ Prozor 21 GD Rad d.d. Konjic
8. R-418b Konjic-Lisičići-Buturović Polje 22 16 GD Rad d.d. Konjic 17 Putevi d.d. Mostar 18 GD Rad d.d. Konjic
9. R-435 Konjic-Borci 15 10 PBP d.o.o. Konjic 11 PBP d.o.o. Konjic 12 PBP d.o.o. Konjic
10. R-435 Borci-Česim 20 13 „HP Investing“  Mostar 14 „HP Investing“  Mostar 15 „HP Investing“  Mostar
11. R-435a Velika Poljana-Potoci 23 13 „HP Investing“  Mostar 14 „HP Investing“  Mostar 15 „HP Investing“  Mostar
12. R-436 Borci-Argud-gr. RS 56 10 PBP d.o.o. Konjic 11 PBP d.o.o. Konjic 12 PBP d.o.o. Konjic
13. R-437 Ostrožac-B.Polje-Kragulja-Ljesk. 33 16 GD Rad d.d. Konjic 17 Putevi d.d. Mostar 18 GD Rad d.d. Konjic

Kontakti izvođača radova

 • GD Rad d.d. Konjic

  Refik Kozić – 061 204 786

 • PBP d.o.o. Konjic

  Emir Novalić –  061 726 031

 • HP Investing Mostar

  Alija Sefo – 061 490 039

 • PUTEVI d.d. Mostar

  Nermin Babić – 061 154 063

 • Đogić Prozor-Rama

  Dževad Đogić – 063 361 856

 • KTM Brina Posušje

  Ivica Bošnjak – 063 329 431

 • BELJUŠIĆ Prozor

  Branko Ćališ – 063 312 989

WordPress Video Lightbox