Odluka o odabiru najusp. ponud. za izv. usluga izrade elaborata eksproprijacije na R-425 Žitmislići-Čitluk za objekte Kružni rok kod Kaktusa u Čitluku i kružni tok Padine u K. Gracu


Odluka o odabiru najusp. ponud. za izv. usluga izrade elaborata eksproprijacije na R-425 Žitmislići-Čitluk za objekte Kružni rok kod Kaktusa u Čitluku i kružni tok Padine u K. Gracu

Odluka o odabiru najuspješnijeg ponuđača

WordPress Video Lightbox