Natječaji

SVI NATJEČAJI

TRAŽI NATJEČAJ

Odluka za usklađivanje projektne dokumentacije za R-418b

Odluka za usklađivanje projektne dokumentacije za R-418b
Pročitaj više

Odluka za usluge popravka vozila Toyota Land Cruiser

Odluka za usluge popravka vozila Toyota Land Cruiser
Pročitaj više

Odluka za izvođenje radova na rehabilitaciji regionalne ceste R-426, dionica Velja Međa-Trnčina

Odluka za izvođenje radova na rehabilitaciji R-426
Pročitaj više

Odluka za izvođenje naknadnih radova na propustu Blazine

Odluka za izvođenje naknadnih radova na propustu Blazine
Pročitaj više

Odluka za izradu projektne dokumentacije sanacije mosta Arapovici

Odluka za izradu projektne dokumentacije sanacije mosta Arapovici
Pročitaj više

Obrazac praćenja realizacije ugovora – usluge opravke vozila Toyota Land Cruiser

Obrazac praćenja realizacije ugovora - usluge opravke vozila Toyota Land Cruiser
Pročitaj više

Obrazac praćenja realizacije ugovora – izvođenje radova na sanaciji regionalne ceste R-418b, propust Blazine, naknadni radovi

Obrazac praćenja realizacije ugovora - sanacija R-418b, propust Blazine, naknadni radovi
Pročitaj više

Obrazac praćenja realizacije ugovora – usluge usklađivanja projektne dokumentacije sa postojećim stanjem na terenu za regionalnu cestu R-418b, dionica Solakova Kula – Milaševica

Obrazac praćenja realizacije ugovora - usluge usklađ. proj. dok. sa postojećim stanjem za R-418b, Solakova Kula - Milaševica
Pročitaj više

Odluka o odabiru najuspješnijeg ponuđača za izvođenje usluga izrade Elaborata eksproprijacije Hutovo-spoj s M-17.4 na regionalnoj cesti R-426

Odluka o odabiru najuspješnijeg ponuđača
Pročitaj više

Odluka o pokretanju postupka javne nabave – Elaborat eksproprijacije – Hutovo – spoj s M-17.4

Odluka o pokretanju postupka javne nabave
Pročitaj više
WordPress Video Lightbox