Kabinet ministra

U kabinetu ministra organizuju se i obavljaju:

  • normativno-pravni poslovi i poslovi upravnog rješavanja,
  • informativno-analitički, opšti, protokolarni i drugi poslovi značajni za ostvarivanje funkcije ministra,
  • poslovi od zajedničkog interesa za uspješno funkcionisanje Ministarstva, odnosno osiguravanje uslova za rad temeljnih ustrojbenih jedinica,
  • kadrovski i personalni poslovi Ministarstva, te materijalno-financijski poslovi potrebni za normalno funkcionisanje Ministarstva i svih drugih institucija koje se finansiraju iz Budžeta Kantona putem Ministarstva,
  • poslovi kancelarijskog poslovanja Ministarstva, te drugi poslovi koje odredi ministar,
  • kabinet ministra sarađuje i s drugim sektorima i rukovodiocima temeljnih ustrojbenih jedinica Ministarstva učestvujući u zajedničkoj izradi programsko strategijskih i drugih složenih zadataka i izvještaja kao glavnog nosioca tih poslova.

O MINISTRU

Ministar

Stjepan Krasić

Rođen 21. decembra 1965. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio u Čitluku, na mostarskom Građevinskom fakultetu stekao stručnu spremu diplomiranog inžinjera građevine. Obavljao je poslove predsjednika HVO-a općine Čitluk, odnosno načelnika općine Čitluk, zamjenika ministra energetike u HNK, ministra saobraćaja i veza u HNK, savjetnika federalnog ministra financija iz oblasti infrastrukture, privatizacije, stranih ulaganja i investicija, savjetnika dopremijera Vlade F BiH za isto područje, rukovoditelja održavanja hidroelektrane u slivu Neretva u JP ”Elektroprivreda HZHB” d.d. Mostar, izvršnog direktora za Razvoj (član Uprave) u JP ”Elektroprivrede HZHB” d.d. Mostar, savjetnika izvršnog direktora za Razvoj u JP ”Elektroprivrede HZHB” d.d. Mostar. Autor je više stručnih i znanstvenih publikacija iz oblasti cestovne infrastrukture i ulaganja. Oženjen, otac četvero djece.

WordPress Video Lightbox